نرم افزار حسابداری تولیدی

ویرایش تولیدی از سری نرم افزار حسابداری هوشمند برای کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی طراحی شده است.

در این ویرایش علاوه بر تمام قسمت‌های موجود در ویرایش شرکتی، قسمت‌هایی جهت ثبت عملیات مربوط به تولید و تجزیه کالا طراحی شده است. قسمت‌هایی نظیر تعریف کالا به عنوان محصول و مواد مصرفی، تعریف فرمول تولید کالا، ثبت تولید و هزینه‌های سربار و دستمزد، محاسبه بهای تمام شده و گزارشات مربوطه.

نرم افزار حسابداری تولیدی ساده

نرم افزار مالی تولیدی ساده

این نرم افزار جهت تمامی کارگاه ها و کارخانه هایی که به امر تولید در سطح ساده می پردازند اختصاص می یابد و با عملیات حسابداری اعم از:خرید، فروش، هزینه و... بهای تمام شده محصولات تولیدی خود را دقیق تر محاسبه می نمایند...

Register to read more...

نرم افزار حسابداری تولیدی پیشرفته

نرم افزار مالی تولیدی پیشرفته

اگر از آن دسته تولیدی هایی هستید که با اداره دارایی سر و کار دارید می توانید از این نسخه با امکان تهیه گزارشات کامل ارزش افزوده، گزارشات فصل،تهیه دفاتر قانون جهت ارائه به مراکز مربوطه با کمترین اشتباه بهره مند شوید ...

Register to read more...

تماس با شرکت نانو تکنیک

لوگو

  • telدفتر اصفهان : ۳۵۲۳۴۳۲۰ -۳۵۲۲۷۸۶۲- ۰۳۱
  • emial This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

نمادها

     

Scroll to Top