نرم افزار حسابداری شرکتی

ویرایش شرکتی از سری نرم افزارهای هوشمند برای شرکت‌های تجاری و خدماتی طراحی شده است.

در این ویراش علاوه بر تمام قسمت‌هایی که در ویرایش بازرگانی وجود دارد قسمت‌هایی نیز جهت امور شرکتی طراحی شده است. از جمله امور مربوط به سهامداران، حقوق و دستمزد (ثبت قرارداد – ثبت ورود و خروج – تعیین عوامل حقوقی و...)، بستن موقت حساب‌ها و....

نرم افزار حسابداری شرکتی ساده

نرم افزار مالی شرکتی ساده

گروه های شغلی که در غالب شرکت به انجام عملیات بازرگانی می پردازند و دارای سهام دار می باشند که می خواهند با تعریف هر سهم و مقدار و میزان سهام وی در سیستم در پایان هر دوره سود متعلق به هر سهام دار را به او اختصاص دهند و همچنین ...

Register to read more...

نرم افزار حسابداری شرکتی پیشرفته

نرم افزار مالی شرکتی پیشرفته

 شرکت هایی که دارای حجم معاملات بالایی می باشند و احتیاج دارند که در پایان هر ماه گزارشات خرید و فروش خود را تر گزارشاتی مانند ارزش افزوده، گزارشات فصلی و ... به مراکز مربوطه ارائه دهند. همچنین می توانند جهت محاسبه دقیق این نوع گزارشات ...

Register to read more...

تماس با شرکت نانو تکنیک

لوگو

  • telدفتر اصفهان : ۳۵۲۳۴۳۲۰ -۳۵۲۲۷۸۶۲- ۰۳۱
  • emial This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

نمادها

     

Scroll to Top